Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

make-me-believe
4684 c8d3
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapunkahontaz punkahontaz

July 07 2015

make-me-believe
Odrobina zdrowej spontaniczności w życiu, to chyba klucz do pozytywnej kaskady zdarzeń.
— życiowe, okolicznosciowe.
make-me-believe
To boli gdy nie jest się kochanym, ludzie stają się od tego źli.
— "Córka dyrektora cyrku"
Reposted fromna-zakrecie na-zakrecie viapunkahontaz punkahontaz
make-me-believe
5835 a9f7
make-me-believe
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj. Tak aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Pokolenie Ikea ...
make-me-believe
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions viapunkahontaz punkahontaz
make-me-believe
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.
— Adam Szustak
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viapunkahontaz punkahontaz

July 04 2015

make-me-believe
-A jak nie wyjdzie? -To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania.
— Kamila Rowińska
make-me-believe

June 25 2015

make-me-believe
“ Powinieneś się do mnie odezwać, żebym mogła sobie przypomnieć, że nie jesteś taki jak w mojej głowie ”
— I.
make-me-believe
“ Nie bądź dziewczyną, która chce chłopaka. Bądź kobietą, której chcą mężczyźni. ”
— meovv.soup.io
Reposted frommeovv meovv viapunkahontaz punkahontaz

June 22 2015

make-me-believe
3318 cccc
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viateskniezatoba teskniezatoba
make-me-believe
Wiesz jak to jest gdy kolejny raz uświadamiasz sobie jak naiwna jesteś? Czułaś się chciaż raz tak zdeptana, że było Ci wstyd przed samą sobą? 
— i którędy iść? którą wybrać z dróg?
make-me-believe
0067 4e80
Reposted fromzapiski zapiski viateskniezatoba teskniezatoba
make-me-believe
“ Powinieneś się do mnie odezwać, żebym mogła sobie przypomnieć, że nie jesteś taki jak w mojej głowie ”
— I.

June 18 2015

make-me-believe
muszę być silna. w końcu jestem sama.
make-me-believe
A czasem nie potrzeba niczego więcej oprócz przytulenia. Żeby ktoś Cię przytrzymał jak się rozpadasz.
Reposted fromawakened awakened viapunkahontaz punkahontaz

June 17 2015

make-me-believe
make-me-believe
4684 c8d3
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapunkahontaz punkahontaz

June 16 2015

make-me-believe
8244 ef84
"Niewidzialna czerwona nić łączy tych, których przeznaczeniem było się spotkać, niezależnie od czasu, miejsca czy okoliczności. Ta nić może się rozciągać lub splątać, ale nigdy się nie przerwie."
 - przysłowie chińskie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl